Dlaczego ludzie popadają w alkoholizm?

Dlaczego ludzie popadają w alkoholizm? W życiu człowiek może spotkać się z wieloma zagrożeniami, jednym z nich jest uzależnienie od substancji poprawiających nastrój. Mowa oczywiście o narkotykach i alkoholu, czyli tzw. dopalaczach pochodnych. Regularne spożywanie wszystkich tych substancji może prowadzić do uzależnienia, a w przypadku alkoholu do alkoholizmu. Ale dlaczego wśród wielu ludzi, którzy piją alkohol, niektórzy piją, a inni nie? Jak długo trzeba pić, żeby stać się alkoholikiem? Czy można pić i nie zostać alkoholikiem?

Podłoże alkoholizmu

Uważa się, że droga do alkoholizmu nie polega wyłącznie na łatwym dostępie do alkoholu. Cztery czynniki przyczyniają się do rozwoju alkoholizmu:

  • genetyka;
  • warunki środowiska;
  • warunki socjalne;
  • stan psychiczny pijącego.

Genetyka

Uwarunkowania genetyczne odgrywają bardzo ważną rolę w chorobie. U ludzi wielu nosi defekt genetyczny, który sprawia, że ​​są bardziej podatni na różne choroby. Co ważne, uwarunkowania genetyczne wpływają na częstość występowania chorób fizycznych (takich jak rak) i chorób psychicznych. Należy zauważyć, że wielu alkoholików, w tym tych w trakcie leczenia alkoholowego, ma lub miało członków rodziny z alkoholizmem. Jednocześnie nie oznacza to, że osoba, której ojciec jest alkoholikiem, koniecznie stanie się alkoholikiem i całkowicie powstrzyma się od alkoholu. Niestety jednak takie osoby są rzeczywiście bardziej podatne na tę chorobę.

Warunki środowiska

Dlaczego ludzie popadają w alkoholizm?
Dlaczego ludzie popadają w alkoholizm?

Nie bez znaczenia jest również miejsce, w którym się urodziliśmy oraz środowisko, w którym dorastamy i pracujemy. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że największy wpływ na nasze zachowania i nawyki, w tym te związane z alkoholem, ma środowisko, z którego pochodzimy. Jeśli w naszym środowisku rodzi się kult alkoholu, obecny we wszystkich aspektach życia w danej społeczności (zwłaszcza w domu), to prawdopodobnie i my będziemy na niego narażeni. Jednak nie można również twierdzić, że wszyscy członkowie społeczności alkoholowej będą potrzebować leczenia uzależnienia od alkoholu w przyszłości. Na szczęście nie każdy potrzebuje alkoholu do poprawy nastroju i nie każdy zdaje sobie sprawę, że bez niego nie można rozmawiać, bawić się czy załatwiać sąsiedzkich problemów. Jednocześnie warto zauważyć, że w niektórych małych społecznościach nie odbywają się spotkania towarzyskie bez alkoholu.

Warunki socjalne

Paradoksalnie to nie rozpowszechnienie alkoholu prowadzi do większości przypadków alkoholizmu. Więcej alkoholików pochodzi z klas niższych, gdzie brakuje środków na podstawowe potrzeby. Ubóstwo jest ważnym czynnikiem rozwoju zachowań destrukcyjnych. Bieda często prowadzi do poczucia beznadziejności, gdzie ludzie szukają różnych lekarstw, aby zapomnieć o swojej sytuacji życiowej. Ubóstwo związane z piciem jest również jednym z najważniejszych czynników motywujących ludzi do rzucenia palenia. Najgorsze jest jednak to, że aby pomóc takiemu alkoholikowi nie wystarczy po prostu wysłać go do ośrodka odwykowego, trzeba zmienić otoczenie w trakcie poszukiwania pracy, aby nałóg zniknął. Nie wracaj od razu.

Stan psychiczny pijącego

Niestabilność osobowości i pesymiści są najczęściej dotknięci alkoholizmem, choć nie jest to regułą. Na podatność na choroby mają wpływ okoliczności życiowe, stan emocjonalny czy brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Samo picie dla zabawy nie prowadzi do alkoholizmu, człowiek może zostać alkoholikiem z powodu alkoholizmu, zwłaszcza używania go jako narkotyku na różne sytuacje życiowe. Osoba pijąca po pracy może się od niej uzależnić, ale jest to mało prawdopodobne, jeśli oprócz alkoholu czekają na niego inne myśli, kiedy wraca z pracy. Z drugiej strony momenty w życiu, które opisywane są jako niepowodzenia lub trudności i picie zamiast rozwiązania problemu, często kończą się terapią antyalkoholową.

Jakie zachowania prowadzą do nadużywania alkoholu?

Pijąc lekko i okazjonalnie przy bardzo specjalnych okazjach, zmniejszamy prawdopodobieństwo zachorowania na alkoholizm. Jednak w takiej sytuacji może dojść do wypicia zbyt dużej ilości alkoholu i ważne jest, aby następnego dnia pozwolić sobie na przeżycie różnych negatywnych emocji z tym związanych. Ból głowy można wyleczyć lekami, ale kaca nie da się wyleczyć alkoholem. To się nazywa używanie klina jest prostą drogą do odwyku dla alkoholików. Drugim ważnym czynnikiem jest picie w samotności. Więc jeśli masz ochotę na piwo, też znajdźmy towarzystwo. Nie pij też alkoholu za problemy w swoim życiu. Jeśli mamy problem, a jest ich wiele w życiu każdego człowieka, najpierw powinniśmy rozwiązać problem.